Çınar Çocuk Evi

Misyonumuz ve vizyonumuz

Çocuğu merkeze alarak yaşam şekli üzerine bir kültür oluşturmak misyonunu benimsiyor, gelişen ve değişen dünyaya ayak uyduran, geleceğe güvenle bakan, yeniliklere açık, toplumun sorunlarına çözüm üretebilecek çocuklar yetiştirmek vizyonu ile yola çıkıyoruz.


Değerlerimiz

Tüm canlılara saygılı olmak,
Fırsat eşitliği ve adil yaklaşım,
Küresel sorumluluk, çevrenin korunması; satın almada ve tüm süreçlerde çevreci yaklaşım ve sürdürülebilirlik gözetimi,
Doğaya saygılı olmak
Aklın ve bilimin ışığında ilerlemek

#
#
#

Eğitime Bakışımız

  • Proje Tabanlı Öğrenme

    Proje tabanlı öğrenme, öğrencilere gerçek dünyada karşılaşabilecekleri zorluklar ve problemler etrafında kurulan ilgi çekici projeler aracılığıyla bilgi ve becerileri geliştirme fırsatı vermek için tasarlanmış bir öğretim yaklaşımıdır. Proje tabanlı öğrenme projelerden daha fazlasıdır. Proje tabanlı öğrenen çocuklar derin ve sürekli bir dikkatle "özgün, ilgi çekici ve karmaşık bir sorunu veya zorluğu araştırır ve bunlara yanıt verir". Proje tabanlı öğrenme kısaca "yaparak öğrenmektir". İsviçreli Psikolog Jean Piaget'in dediği gibi, "bilgi, deneyimin bir sonucudur."

  • Çocuk Merkezli Öğretim

    17 kişilik bir sınıfta 17 farklı öğrenme stili ve 17 farklı kişilik, 17 farklı bilgi alma ve bilgi verme yöntemi vardır. Çınar Çocuk Evi öğretmenleri bunu bilirler. Peki öğretmenlerimiz 17 farklı ders planı oluşturabilir mi? Tabii ki hayır, ama öğretmenlerimiz, çocukların farklı seviyelerde olduğunu ve bilgiyi işlemenin farklı yolları olduğunu bilirler. Dolayısıyla, çocuk merkezli öğretim ve öğrenme, müfredatın dışından içeriye değil, temelde çocuğun içeriden dışarıya doğru başlamasıyla yola çıkar. Başlangıç ​​noktası, çocuğa ve neye ihtiyacı olduğuna bakmak ve ardından müfredatı oradan dışarı doğru oluşturmaktır.

  • Hak Temeli Yaklaşım

    Eğitimde hak temelli yaklaşım, ayrımcılık yapmama, eşitlik, hesap verebilirlik ve şeffaflık, katılım gibi alanlarda öğrenmenin tüm basamaklarını yönlendirmek ve düzenlemek için eğitimde fırsat eşitliği hakkı gibi temel insan hakları ilkelerine dayanır. Ebeveynler, öğretmenler, eğitim yetkilileri ve politikacılar gibi yükümlülük sahipleri, yükümlülüklerini yerine getirmek ve çocukları (hak sahipleri olarak haklarını talep etmek için) desteklemekle yükümlüdür. Çınar Çocuk Evi, sağladığı eğitimin ayrımcılık yapmamasını ve herkesin incelemesine açık olmasını, öğrencilerin ve diğer paydaşların aktif katılımına izin vermesini sağlar. Çocuklar, hakları ve kendilerini ilgilendiren tüm kararlara doğrudan ve dolaylı olarak katılma hakkı hakkına sahiptir; çocukların karar alma sürecini etkileme ve değişimi gerçekleştirme hakları vardır. Öğretmenler, bu bilgiyi öğrencilerine aktarmanın kilit temsilcileridir.

Video